Stig Riise Pettersen

Your ePortfolio

...det kommer an på å forandre den Subscribe to this blog

Legg det ned!

«Haugesunds Avis» har  tirsdag den 22. september en lederartikkel hvor det gis en særdeles positiv omtale av Statens Pensjonsfond Utland – populært kalt Oljefondet. Forfatteren uttrykker frustrasjon over at "noen" fremdeles anklager Oljefondet for å ha "tapt" penger på finanskrisen. "Haugesunds Avis" uttrykker ønske om at Oljefondet må fortsette å vokse "til glede for våre barn og barnebarn".

Argumentet for at Staten fortsatt skal hive penger inn i Oljefondet, er som følger »(..)og gitt at man ikke tror at verden går under, altså at det kommer sol etter regn, vil dette være verdier som vil øke betydelig i verdi etter hvert som verdensøkonomien tar seg opp».

Bakgrunnen for avisens optimisme er at råvareprisene øker, og at aksjekursene øker – slik at Oljefondet har «tjent inn» alt det «har tapt».

Problemet med Oljefondet er at det «tjener» ikke noe som helst, det skaper ingen verdier. Situasjonen er at arbeidsledigheten går opp, industriproduksjonen går ned – og aksjekursene går opp. Og hva har vi når aksjekursene øker mer enn det er grunnlag for i realøkonomien?

 Da har vi en «boble» (www.etc.se/23296/ny-bubbla-pa-boersen/ ). På samme måte som Haugesund kommunes Terra-investeringer bidro til å pumpe opp finansmarkedet, bidrar Oljefondet til å blåse papirverdiene til himmels. Det eneste staten har lært av finanskrisa, er å gi enda mer penger til dem som skapte krisa i utgangspunktet! 

Det er mye som taler for at vi kan oppleve det samme som under krisa på 30-tallet. Børsen går kraftig ned, for så å gå opp fordi kapitaleiere pumper penger inn. Når det viser seg at denne kapitalen ikke er produktiv, stuper børsen dramatisk mye mer (www.marketoracle.co.uk/Article13210.html). I en slik situasjon vil ikke Oljefondet tappes for 600 milliarder - men 2000 milliarder.


Derfor bør vi ikke «glede oss» over at Oljefondet «vokser». Vi bør snarest stanse investeringene i Oljefondet, og bruke pengene til noe fornuftig.

Tre aktuelle eksempler på fornuftig pengebruk – som også tar hensyn til de klimaendringer som vi vet kommer:

a. Bygg opp et «jernbanefond». Siden «alle» er enige om at vi trenger mer jernbane, kan man nå bygge opp et fond for investeringer og utvikling av jernbanen.

b. Invester i fornuftig teknologi. Ordrereservene for norske verft ser ut til å tørke inn. Mange av disse har tidligere omstilt seg fra båt til offshorekonstruksjoner – nå er det kanskje på tide å sette dem i stand til å omstille seg til klimavennlig kraft?

c. Bygg opp et "klimafond" til bruk for fattige land. I stedet for at vi kjøper "klimakvoter" av dem - og derved holder dem nede i fortsatt fattigdom - bør fondet bidra til teknologisk/industriell utvikling som er bærekraftig.


 

 
Powered by: itslearning