Espen Myklebust

TKT4100 Fasthetslære H-05

TKT4100 Fasthetslære H-05

Snittkrefter i bjelker, rammer og buer: Aksialkraft, skjærkraft, bøyemoment, torsjonsmoment. Staver i strekk

og trykk: Normalspenning og lengdetøyning. Elastisitet, plastisitet og brudd. Utmatting. Spenninger: Hovedspenninger,

maksimal skjærspenning. Spenninger i rør, kuleskall og sylindrisk beholder. Spenningsanalyse for plan spenningstilstand:

hovedspenninger, Mohr-diagram. Flytekriterier og bruddkriterier. Tøyningsmål: lengdetøyning, skjærtøyning, volumtøyning.

Tøyninger i en flate: hovedtøyninger, Mohr-diagram. Lineært elastisk materiale: generalisert Hookes lov, termoelastisitet, bruk

av strekklapper og strekklapprosetter. Torsjon av stav. Spenninger i bjelker. Deformasjon av bjelker: elementærbjelkemetoden,

enhetslastmetoden. Statisk ubestemte bjelker og rammer. Trykkbelastede staver.

 
Powered by: itslearning