Geir Dahlberg

Your ePortfolio

Ikt-foventninger 0809 - skjermvideoer

Her finner du skjermvideo til alle ikt-emnene Hønefoss vgs har satt opp at de forventer lærerne behersker i løpet av 1. termin 0809.

Skjermvideoer

Her finner du skjermvideoer til de fleste ikt-emner det er forventa at lærer ved Hønefoss vgs behersker i løpet av 1. termin 0809. Her kan du åpne dokumentet med forventninger til lærer 0809, de samme emnene finner du igjen i tabellen under, klikk på emne for å se skjermvideo.
 
Du finner også utfyllende informasjon og skjermvideoer til disse temaene og andre ikt-relaterte emner på It's learning, under Ansatte Hovs / IKT / Hjelp, tips og manualer. Er det emner du ikke finner her, gi beskjed til Geir Dahlberg - så vil det blir lagt ut.

Ikt skoleåret 0809 – Forventinger til lærer
1)  It’s learning (itsl)
·        Bruke itsl i det daglige læringsarbeidet;
o   Infofag for hver klasse skal opprettes av kontaktlærerne og benyttes av alle klassens lærere. Vennligst bruk følgende mal for å navngi faget: ”Hovs Info 1rma”
o   Periodeplan/Årsplan skal ligge på itsl (se redigere filinnh.)
o   Lage og bruke Karakterbokaog Status og oppfølgingaktivt
·        Opprette fag (se Infofag)
·        Overføre innhold mellom fag
·        Bygge opp mappestruktur
·        Legge tilFil, Notat, Peker
·        Legge til Oppslag, Oppgave, Test, Undersøkelse
·        Redigere filinnhold
·        Styre tilgang til mapper under fag
·        Bruke meldingsfunksjonen
·        Sjekke itsl for nyheter/meldinger hver dag, sjekke FirstClass hver dag
·        Bruke teksteditoren Rich-text
1)    Ikt generelt
·        Delta aktivt i teamene for å finne fram til gode regler og arbeidsformer når det gjelder ikt og bærbar pc til alle elever
·        Sørge for at elevene får den ikt-opplæringa de bør ha for å fungere i skolehverdagen gjennom å gjennomføre denne opplæringa ut fra egne forutsetninger eller se til at andre foretar denne opplæringa
·        Lære opp elevene i hvordan bygge opp mappestruktur og lagre på egen pc
·        Sette seg inn i hvordan multimaskinene fungerer (utskrift og kopi) og forestå opplæring av elevene på disse
·        Unngå i så stor grad som mulig å kopiere opp til elevene - legg ut elektronisk i stedet (bruk skannerfunksjonen på multimaskinene!)
·        Foreta Diskopprydding (Vista - XP) og Defragmentering (Vista - XP)på egen pc
·        Beherske grunnleggende Word
·        Beherske grunnleggende PowerPoint
·        Beherske grunnleggende de program som benyttes i det enkelte fag
·        Sørge for å tilegne seg den kompetanse som er nødvendig for at punktene i den oversikten oppfylles

 
Powered by: itslearning