En brukerlisens hos eBok innebærer at du får tilsendt en autorisasjonskode som genererer et brukernavn og et passord. Dette gir deg tilgang til det eller de fag som du abonnerer på.

Fagene er integrert med en såkalt læringsplattform der lærerne kan kommunisere med elevene, publisere eget fagstoff og selv lage egne versjoner av fagene til elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Som lærer kan du lage så mange fag du ønsker og fritt bruke deler av eBoks innhold til å bygge opp faget. På samme måte kan elevene bruke denne plattformen.

Når du kjøper en lisens vil du også få med en lærebok i faget.